biuro

RODO

Realizując art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (UE 2016/679) zwanego dalej Rozporządzeniem, Firma Usługowo Doradcza “Twój Dom” sp z o.o. z siedzibą w Żarach ul. Bohaterów Getta 9. informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Firma Usługowo Doradcza “Twój Dom” sp z o.o. z siedzibą w Żarach ul. Bohaterów Getta 9, 68-200 Żary.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Radosław Sobieraj, e-mail iod@ragacom.pl, tel. 607 307 046.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań związanych z zarządzaniem nieruchomości – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Administrator w niektórych sytuacjach będzie przekazywał dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, do wykonania usługi. Odbiorcami danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Kategorie odbiorców są ściśle związane z profilem działalności firmy polegającym na administrowaniu nieruchomościami. Będą to firmy zajmujące się m.in. wywozem śmieci, pracami budowlano-montażowymi, dostarczaniem mediów, tworzeniem systemów informatycznych do obsługi firmy, itp.

9. Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

10. Administrator nie profiluje danych osobowych.