Do pobrania

Nazwa formularza Link do pobrania
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki i lokale mieszkalne* [pobierz]
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki i lokale niemieszkalne* [pobierz]
Zgoda na udzielenie informacji telefonicznie [pobierz]
Telefony [pobierz]
Wniosek o zmianę adresu korespondencyjnego [pobierz]
Oświadczenie dla lokalu mieszkalnego [pobierz]
Oświadczenie dla lokalu użytkowego [pobierz]
* Pytania w sprawie wypełnienia deklaracji należy kierować do UM Żary tel. 068 470 83 00 lub szukać na stronie UM Żary.
Więcej informacji w broszurze – [pobierz]

Wybrane nieruchomości którymi zarządzamy