slider-2
PROFESJONALNE I NOWOCZESNE ZARZĄDANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Profesjonalnie zarządzamy wspólnotami mieszkaniowymi i komercyjnymi. Prowadzimy doradztwo finansowe i techniczne. Wyceniamy prace budowlane i kosztorysujemy.

slider-2
NARZĘDZIA DO ZDALNEJ WSPÓŁPRACY

Nasi klienci posiadają szereg udogodnień związanych z zdalną współpracą. Począwszy od kartoteki online kończąc na zebraniach wspólnot za pomocą zdalnej platformy komunikacyjnej.

slider-2
POŚREDNICZYMY W KUPNIE I SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Pośredniczymy w kupnie i sprzedaży nieruchomości. Zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo poparte wieloletnim doświadczeniem.

PlayPause
previous arrow
next arrow

Aktualności

Narzędzia zdalnej obsługi

Zdalne Zebranie Wspólnoty

Kliknij w ikonę i wpisz kod spotkania uzyskany od zarządcy

Kartoteka OnLine

Dostęp uzyskach w biurze zarządcy

Nasza oferta

Zarządzanie nieruchomościami

Profesjonalnie zarządzamy wspólnotami mieszkaniowymi i komercyjnymi.  Prowadzimy doradztwo finansowe i techniczne. Wyceniamy prace budowlane i kosztorysujemy.

Pośredniczymy w kupnie i sprzedaży nieruchomości. Zapewniamy naszym klientom profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo poparte wieloletnim doświadczeniem.

Usługi
Profesjonalne usługi w jednym miejscu

Sprawdź jakie usługi oferujemy, rozwiń zakładkę po prawej stronie.

 • dokonywanie bieżących rozliczeń nieruchomości oraz ich Właścicieli,
 • prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów dotyczących nieruchomości, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów, a także prowadzenie rozliczeń z innych tytułów,
 • pobieranie i/lub rozliczanie oraz windykacja płatności na rzecz nieruchomości,
 • sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur oraz przygotowywanie płatności na rzecz dostawców,
 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania płatności z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno-prawnych przypadających na nieruchomość, jeżeli takie występują,
 • przygotowywanie materiałów potrzebnych do prowadzenia sprawozdawczości finansowej, w szczególności podatkowej (VAT-7, CIT-2, CIT-8), zgodnie z obowiązującym prawem,
 • sprawdzenie i/lub dokonanie uzyskania przez Wspólnotę Mieszkaniową numeru NIP i REGON, dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego VAT, rozliczanie VAT i CIT jeżeli Wspólnota prowadzi          
 • działalność gospodarczą (dotyczy wyłącznie Wspólnoty Mieszkaniowej),
 • sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych i przekazywanie ich Właścicielom nieruchomości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnot Mieszkaniowych oraz przygotowanie informacji na zebranie sprawozdawcze o poniesionych kosztach zarządu nieruchomością wspólną, tabliczkach przeznaczonych na ich pokrycie oraz pożytkach z nieruchomości wspólnej.

 • przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego,
 • kontrola prawidłowego użytkowania budynku, w tym instalacji i urządzeń w jakie jest wyposażony i przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich przeglądów oraz wyszukiwanie firm
 • dowykonania napraw w celu usunięcia nieprawidłowości,
 • kontrola warunków bezpieczeństwa nieruchomości w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich przeglądów oraz wyszukiwanie firm do wykonania      
 • napraw w celu usunięcia nieprawidłowości,
 • kontrola nad zapewnieniem zabezpieczania awarii oraz usuwania ich skutków,
 • kontrola nad zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie podwykonawców i kontrolę wykonania zawartych na rzecz nieruchomości umów.

 • uzyskiwanie warunków zabudowy i pozwoleń na budowę,
 • sporządzanie projektów umów inwestorskich w procesie budowlanym, w szczególności dotyczących projektowania, wykonawstwa, nadzoru, gwarancji w procesie inwestycyjnym oraz przygotowywanie przetargów w tym zakresie,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, generalne wykonawstwo,
 • przygotowania dokumentów w zakresie gwarancji wykonywania nadzoru inwestycji
 • sporządzanie projektów umów inwestorskich w procesie budowlanym, w szczególności dotyczących projektowania, wykonawstwa, nadzoru, gwarancji w procesie inwestycyjnym oraz przygotowywanie przetargów w tym zakresie,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, generalne wykonawstwo, 
 • przygotowania dokumentów w zakresie gwarancji wykonywania nadzoru inwestycji

 • ustalenie ceny rynkowej nieruchomości oraz zapoznanie się z oczekiwaniami zamawiającego.
 • informacja o realizacji umowy i dokumentach wymaganych do dokonania transakcji.
 • wykonanie opisu i zdjęć nieruchomości z uwzględnieniem jej cech charakterystycznych.
 • zamieszczenie ogłoszeń dotyczących nieruchomości na stronie internetowej biura oraz innych portali branżowych.
 • poszukiwanie osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości, zapoznanie się z ich potrzebami oraz możliwościami finansowania, prezentacja nieruchomości.
 • udzielanie informacji i pomocy, a w razie potrzeby podejmowanie się mediacji w zakresie negocjacji warunków transakcji.
 • pomoc w ustaleniu warunków sprzedaży, udzielenie informacji oraz pomoc w mediacjach między stronami.
 • przygotowanie i organizacja transakcji, pomoc w gromadzeniu dokumentów, formułowaniu oświadczeń, projektów umów, protokołów i porozumień.
 • pomoc w zakresie rozliczeń i czynności związanych z dokonaniem transakcji. 

Firma Usługowo-Doradcza „TWÓJ DOM” sp. z o.o.

ul. Bohaterów Getta 9, 68-200 Żary
tel: 68 479 46 17 do 19, fax: 68 479 46 17
NIP: 928 206 42 62
e-mail: twojdom2@poczta.onet.pl
tel. awaryjny: 732-771-772